GFT / Swill

GFT / swill is het (organisch) afval van ongekookte groente, fruit, gekookt keukenafval en etensresten. De fractie gekookt keukenafval en etensresten in het GFT wordt ook wel aangeduid als swill. Swill komt met name vrij in horeca gelegenheden.

Het scheiden van GFT / swill zorgt ervoor dat deze afvalsoort makkelijker te recyclen is. Het swill wordt verwerkt en gebruikt voor biovergisting, oftewel het wordt omgezet in groene stroom. Het overige deel wordt weer gebruikt voor de productie van hoogwaardige compost.

Voor de inzameling van uw GFT / swill afval hebben we speciale 120 liter rolcontainers beschikbaar.