Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Ziekenhuisafval

Ziekenhuisafval is de aparte stroom van afval- en reststoffen uit de gezondheidszorg. Dit afval onderscheidt zich door de aanwezigheid van fracties die onder andere vanwege ethische- en esthetische redenen apart ingezameld en verwerkt moeten worden.

Icochema

Het specifiek ziekenhuisafval valt onder gevaarlijk afval (voorheen chemisch afval). Alleen vergunninghouders mogen deze bijzondere afvalstroom inzamelen. Ons zusterbedrijf Icova heeft als vergunninghouder onder de naam Icochema eigen faciliteiten om deze afvalstroom tijdelijk op te slaan en te zorgen voor een optimaal transport naar de eindverwerker.

Instellingen kunnen bij Icochema terecht voor mogelijke adviezen over afvallogistiek en -preventie. Zo kunnen bedrijven en instellingen een doordachte start maken met het beheersen van hun afvalstromen, en specifiek met betrekking tot ziekenhuis afval.

Afvoer en opslag

Het gevaarlijke ziekenhuisafval wordt opgeslagen en afgevoerd in rolwagens en/of wisselcassettes, die speciaal zijn afgestemd op de te gebruiken ziekenhuisvaten en dozen in verschillende volumes. Waaronder ook de "naaldbekers".
De wisselcassette is een kleine afzonderlijke unit voor de opslag van circa 72 vaten. De cassette is uitgerust met een lekbak. Icochema verwisselt een volle cassette in zijn geheel voor een lege. Dankzij het compacte formaat van deze wisselcassettes kunnen kleinere instellingen toch op een verantwoorde manier gebruik maken van de buitenopslag en blijft zonder extra handeling een hygiënisch verantwoorde afvoerfrequentie gewaarborgd. Bij grotere instellingen worden meerdere cassettes geplaatst.

De volle units worden omgewisseld zodra men de laatste begint te vullen. Er is dus altijd opslagruimte van ziekenhuis afval en het afvaltransport is op deze wijze optimaal rendabel.
Bovendien kunnen de wisselcassettes ook ingezet worden voor het inzamelen en afvoeren van andere (niet gevaarlijke) afval- en reststoffen. Hierdoor kan in één afvaltransport meerdere stromen gelijktijdig afgevoerd worden.

Voordelen wisselcassettes:

• Gebruiken een minimale opstelruimte en hebben een maximaal volume
• Ze zijn uitgevoerd met lekbakken
• Ze worden door middel van een kraan blijvend horizontaal geladen
• Ze maken deel uit van een "wisselpool"
• Het opslagmedium is het transportmedium, en geeft dus weinig handeling
• Het is mogelijk meerdere soorten afval in één transport af te voeren

Omschrijving specifiek ziekenhuis afval

De officiële omschrijving van de afvalstroom die in de volksmond Specifiek Ziekenhuis Afval heet, wordt omschreven als:

"Medische handelingen in intra- en extramurale instellingen voor de gezondheidszorg"Specifiek ziekenhuis afval is:

• Menselijke anatomische resten en orgaandelen die vrijkomen bij operatieve en obstetrische ingrepen, bij obductie en bij wetenschappelijk onderzoek/onderwijs.
• Proefdieren en delen van proefdieren voor zover niet voor destructie aangeboden.
• Beddingafval, afkomstig van proefdieren voor zover deze zijn besmet met ziektekiemen; genoemd in groep A en B van de wet bestrijding infectieziekten en op ziekteoorzaken (Stb, 1928, 256) of zijn behandelt met geneesmiddelen.
• Afval van afdelingen/kamers, waar patiënten vanwege hun besmettingsrisico voor ziekenhuismedewerkers geïsoleerd worden verpleegd.
• Grotere hoeveelheden bloed, plasma etc.
• Cytostatica.
• Afval van microbiologische laboratoria, dat bacterieel, viraal of met schimmels besmet is.
• Scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden, afgeknipte capillaire, scalpels, kapotte instrumenten, glazen bloedbuizen etc.
Op 1 januari 2002 wordt het BAGA vervangen door de EURopese AfvalstoffenLijst (EURAL). De exacte consequenties van deze vervanging zijn nog onderwerp van discussie tussen de overheid, de afvalverwerkers en de gezondheidszorg. Wij als Shanks volgen deze ontwikkelingen op de voet.

Totaalpakket

Vliko en de overige Shanks-bedrijven bieden u totale dienstverlening op het gebied van inzameling, reiniging, transport en verwerking van afvalstoffen.

Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden.