Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Groenafval

Groenafval is de verzamelnaam voor een aantal soorten afval dat afkomstig is van tuinbouwactiviteiten of vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee vergelijkbaar is.

Overzicht belangrijkste soorten groenafval

• Takken en snoeihout; afkomstig van bomen en struiken.
• Plantsoenafval; afkomstig van plantsoenen, groenstroken, sportterreinen etc.
• Bermmaaisel, hooi en grasgewas; afkomstig van wegbermen en taluds.
• Slootafval, watercultures en riet; komt vrij bij het leeghalen van sloten, vijvers en andere watergangen.
• Agrarisch afval; komt vrij bij agrarische bedrijfsvoering evenals land- en tuinbouwbedrijven.
• Stobben, stammen, boomschors, bladafval en iepenhout; allen afkomstig van bomen.

Tuinbouw

Tuinbouw afval betreft het afval dat afkomstig is van planten- bloemen en/of groetenkwekerijen uit oogst- en/of teeltwisselingen. In het laatste geval ontstaat in een zeer kort tijdsbestek een grote hoeveelheid afval dat snel en adequaat afgevoerd moet worden. Ons zusterbedrijf Van Vliet Contrans is gespecialiseerd in de inzameling en verwerking van deze afvalsoorten. Voorbeeld hiervan is de verwerking van steenwolmatten tot grondstof voor steenfabrieken.

Inzamelmiddelen

Om het inzamelen van groenafval "op maat" vlot en veilig te laten verlopen is een breed scala van inzamelmiddelen beschikbaar. Onze medewerkers adviseren u graag over welke inzamelmiddelen in uw situatie het beste zijn.

Transport en overslag

De synergie op gebied van logistiek tussen de samenwerkende Shanks-bedrijven is modern en goed georganiseerd. Het ruime wagenpark bestaat uit diverse vrachtwagens en goed opgeleide chauffeurs die gebruik maken van moderne communicatiemiddelen. Niet alleen over de weg, maar ook over het spoor en over het water worden grote hoeveelheden bedrijfsafval vervoerd. Shanks beschikt over uitstekende ontvangstmogelijkheden voor de diverse transportvormen en deze behoren qua infrastructuur en inrichting tot de meest complete depots van Europa. Zowel voor transport over de weg, over het spoor en over het water.

Totaalpakket

Vliko en de overige Shanks-bedrijven bieden u totale dienstverlening op het gebied van inzameling, reiniging, transport en verwerking van afvalstoffen.

Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden.