Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Disclaimer

© 2017 – Renewi Vliko B.V., Zoeterwoude. Alle rechten voorbehouden. Geen onderdeel van deze website, daaronder tekst en fotomateriaal begrepen, mag worden verveelvoudigd in welke vorm dan ook middels kopie, print, microfilm, elektronisch of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renewi Vliko B.V. Het zonder toestemming kopiëren of gebruiken van deze website maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Renewi Vliko B.V. en door haar ingeschakelde derden.

Renewi Vliko B.V. heeft deze website met de nodige zorgvuldigheid samengesteld en de website wordt door haar onderhouden. Renewi Vliko B.V. staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Renewi Vliko B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze website en de daarop geplaatste informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten voortvloeiende uit het bezoeken van deze website. De gegevens op de website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Renewi Vliko B.V. verplicht zich niet de informatie op de website te actualiseren dan wel eventuele fouten te corrigeren. De gegevens op deze website geven algemene informatie en de gebruiker van deze website kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht ontlenen.

Renewi Vliko B.V. kan niet garanderen dat deze website continue foutloos functioneert. Indien er op deze sites links naar andere websites worden aangeboden betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat Renewi Vliko B.V. verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Voorzover de gebruiker van deze website gebruik maakt van de diensten en goederen die door Renewi Vliko B.V. op deze website worden aangeboden, zijn op die diensten uitdrukkelijk de Algemene Verkoopvoorwaarden van Renewi Vliko B.V. toepassing. Bij gebruik van deze diensten of goeden wordt gebruiker geacht te hebben ingestemd met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.