Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Morgenwijzer op excursie bij Renewi Vliko

Eind oktober hebben we bezoek gehad van Morgenwijzer. Een organisatie van diverse scholen in de regio, waarvan Renewi Vliko de afvalinzameling en -verwerking verzorgt. Zo vinden wij het leuk om klanten eens in kijkje in 'onze keuken' te geven en te laten zien wat er nu met het afval gebeurt.

Naar aanleiding van het bezoek kregen wij onderstaand verhaal toegestuurd, waarin de klant zijn ervaring deelt. Mooi om te lezen.... :-)

Op bezoek.....

Net als Vliko, nu Renewi, heeft ook Sopora/SKBA, een basisscholen stichting in de regio Alphen, een fusie achter de rug en voeren nu een nieuwe naam: Morgenwijzer.

Deze fusie was voor ons zeker geen reden om eens uit te kijken naar een nieuwe aanbieder voor het inzamelen van het huisvuil, groen en papier. Al jaren maken beide onderwijsstichtingen gebruik van Renewi Vliko. Dit tot grote tevredenheid van onze scholen. Er wordt adequaat meegedacht in de omvang van o.a. het volume van de containers. De ledigingen zijn altijd op tijd en correct en…als er een extra lediging moet komen, bijvoorbeeld na het kerstgebeuren op een school met veel etensresten, kunnen we altijd bellen en staat er een auto van Renewi klaar om al die etensresten af te voeren.

Ook zijn de lijnen zijn kort en persoonlijk. En nadat je al een flink aantal jaren klant bent, wordt het tijd om toch eens te kijken waar het vuil van de scholen nu eigenlijk blijft…..

Op 24 oktober gingen mijn collega Bea de Ridder en ondergetekende op excursie, zoals we het zelf noemden, naar Renewi. We werden professioneel ontvangen met fantastische bedrijfskleding en zeer elegante bedrijfsschoenen. In onze nieuwe outfit gingen we met Mark het terrein over en zagen we …en roken we….waar e.e.a. werd gestort en verwerkt.

Fascinerend voor ons als leek om te zien in wat voor grote hallen het papier/karton wordt verwerkt tot mooie pakketten. En bouwafval wordt gesorteerd tot hapklare brokken. Het was niet vies, smerig en donker, maar licht, open en schoon in de bedrijfshallen.

Wij hebben genoten van deze kleine excursie, die voor ons een inkijk gaf in de wereld van “het afval”.

Marjan Paas
Morgenwijzer