Ontwikkelingen foliemarkt

Via deze weg willen wij u graag informeren over de volgende ingrijpende ontwikkelingen:

China heeft op 18 juli jl. officieel aangekondigd de importregels voor afvalstoffen te wijzigen. De wijzigingen in het importbeleid hebben direct betrekking op 24 type afvalstoffen waaronder plastic- en papierafval. De Chinese overheid beoogd met dit nieuwe beleid verdere stappen te kunnen maken in de controle op de import van afvalstoffen en zo een schoner milieu te realiseren. Het nieuwe beleid is dan ook met name gericht om gebruikte, verontreinigde en zwaar milieubelastende afvalstoffen te verbieden.

Het gewijzigde importbeleid heeft grote gevolgen voor de recyclingbranche in zowel binnen als buiten Europa. U dient hierbij te weten dat +/- 50% van al het plasticafval vanuit Europa wordt geƫxporteerd naar China, om daar te kunnen recyclen tot grondstof. Deze maatregel heeft o.a. invloed op de inname eisen (zgn. acceptatievoorwaarden) als financiƫle consequenties. Zodra wij meer inzicht hebben in de consequenties die voortvloeien uit dit beleid zullen wij u nader informeren.