Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Waarom ondergronds?

Waarom (semi)-ondergrondse afvalinzameling?

Het gebruik van (semi)-ondergrondse container heeft veel voordelen. Naast dat het hygiënisch is en veel ruimte bespaart, ziet het er netjes uit, is het kostenbesparend en goed voor het milieu.

Hygiënisch
• De ondergrondse container heeft een afsluitende deksel, waardoor er geen geur vrijkomt.
• Door de lage temperatuur onder de grond blijft het afval koel waardoor de geurontwikkeling beperkt blijft.
• Het ledigen gaat niet via de deksel van de container, waardoor de inworpopening schoon blijft.

Ruimtebesparend
• Het afval wordt ondergronds opgeslagen.
• Het bovendeel van een ondergrondse container van 5m3 neemt minder plaats in dan een rolcontainer van 1000 liter, maar heeft wel vijf keer zoveel opslagcapaciteit.

Kostenbesparend
• Het afval wordt gewogen en zo betaald u alleen de werkelijk aangeboden kilo’s.
• De lediging gebeurt op afroep als de container écht vol is.
• Door de verticale opslag van de container wordt een optimale vulgraad bereikt. Door het eigen gewicht en de zwaartekracht van het afval wordt het afval optimaal verdicht.
• Een grotere capaciteit resulteert in minder frequent ledigen en daardoor minder transportkosten. Minder transportbewegingen betekent ook vermindering van de CO2 uitstoot.
• Door de brandvertragende werking van de ondergrondse containers heeft u geen extra kosten voor brandwerende voorzieningen.
• Door te kiezen voor een zelfsluitend slot wordt het wildstorten vermeden.
• Omdat met één vrachtwagen meerdere afvalfracties tegelijk afgevoerd worden beperken we de transportbewegingen. Dit resulteert in een daling van uw kosten en uitstoot van schadelijke gassen.

Esthetisch
• De ondergrondse containers zijn in verschillende soorten verkrijgbaar.
• Door de grote capaciteit en tijdige lediging zwerft er geen afval rond de containers.
• De containers zijn uniform voor alle afvalfracties.
• De containers staan altijd op een vaste locatie.
• Door de lage inwerpopening kunnen ook kinderen en mindervalide mensen gebruik maken van de containers.

Milieuverantwoord
• Door de grotere ondergrondse opslagcapaciteit ontstaat een grotere opslagbuffer.
• Ondergrondse afvalcontainers zijn er voor alle afvalsoorten, zo kunnen we een milieustraat creëren wat in een optimaal scheidingsrendement resulteert.
• De containers zijn volledig vloeistofdicht, waardoor er geen vocht uit de container met de omgeving in contact komt,
• Door af te rekenen per werkelijk afgevoerde kilo stimuleren wij afvalscheiding.
• Door onze milieurapportages krijgt u volledig inzicht in uw afvalstromen.